Waarom payroll offertes aanvragen loont

Werknemers in de loonadministratie moeten niet alleen beschikken over uitgebreide kennis van arbeids-, sociale zekerheids- en belastingwetgeving, maar worden ook geconfronteerd met een verscheidenheid aan complexe beleidslijnen en procedures die voortdurend veranderen. Bij de uitvoering van overeenkomsten die HR-afdelingen hebben geïnitialiseerd zonder goede kennis van de juridische situatie, moeten zij struikelblokken en risico’s onderkennen. Het niet naleven van de geldende normen vormt niet alleen een risico voor de onderneming, maar kan in bepaalde gevallen ook strafrechtelijke gevolgen hebben voor de raad van bestuur of het management. In dit soort gevallen kan payroll constructie handig zijn. Payroll offertes aanvragen alvorens een keuze te maken kan helpen besparen

Flexibel werk verhoogt de complexiteit

Payrollboekhouding is vooral nodig voor bedrijven met complexe beloningspakketten bestaande uit uitgaven of werknemersparticipatie, voor internationale uitwisseling en inzet van werknemers en voor flexibele arbeidsverhoudingen. In alle gevallen is de informatiestroom doorslaggevend voor de correcte implementatie in de loon- en financiële administratie. Daarnaast vergroten zaken als correcte sociale zekerheidsdocumentatie en boekhouding, werkvergunningen en (bron)belastingen de complexiteit van de loonadministratie.
Er is momenteel bijzonder veel vraag naar flexibelere arbeidsvoorwaarden, omdat dit het voor bedrijven gemakkelijker maken om te reageren op economische en marktschommelingen. Naast de traditionele instrumenten zoals deeltijd- en tijdelijke arbeid, maken veel bedrijven graag gebruik van zelfstandige freelancers, lenen ze werknemers uit en nemen ze steeds meer werknemers in dienst op afroep. Als er in conventionele arbeidsverhoudingen al voldoende normen en wetten in acht moeten worden genomen, schuilen er vele andere valkuilen in flexibele arbeidsverhoudingen.

Freelance en personeel inhuur

Bij het werken met freelancers rijst vaak de vraag of er sprake is van schijnzelfstandigheid, wat in de praktijk niet altijd eenvoudig te beantwoorden is. Vooral omdat de criteria uit het arbeidsrecht, het belastingrecht, het socialezekerheidsrecht en het vergunningsrecht soms verschillend zijn. Bovendien kan vaak een sluipend proces worden waargenomen: Nadat een externe adviseur met een kleine opdracht bij het bedrijf is gekomen, worden er in de loop van de tijd steeds meer opdrachten aan toegevoegd totdat een arbeidsverhouding ontstaat uit zelfstandige arbeid, zonder dat dit door het bedrijf wordt erkend. De complexiteit en de risico’s nemen nog toe wanneer zelfstandigen in het buitenland werken of andersom.
Ook met het personeel verhuur kunnen tal van struikelblokken ontstaan als gevolg van verschillende voorschriften en verplichtingen, zoals vergunningsplicht en speciale rapporten aan de autoriteiten. De risico’s treffen zowel de kredietgever als de kredietnemer. De situatie wordt bemoeilijkt door het feit dat de grenzen ook in dit gebied onzichtbaar zijn en dat er mogelijk personeel wordt gehuurd, ook al zijn de betrokken partijen zich hiervan niet bewust. Bijzonder belangrijk is de tijdelijke overplaatsing van werknemers, of dit nu tussen gelieerde of onafhankelijke bedrijven is.
Werknemers die oproepbaar zijn, worden ook geconfronteerd met veel complexe kwesties, met name met betrekking tot de minimumvergoeding en de verplichte verzekering. In al deze en vele andere complexe situaties wordt van de salarisadministratie verwacht dat zij de juiste stappen zet en ervoor zorgt dat alle relevante normen en specificaties worden nageleefd. Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, moeten medewerkers in de loonadministratie over de juiste vakkennis op een groot aantal complexe vakgebieden beschikken en deze kennis up-to-date houden. Er is dus niet alleen vraag naar loonaccountants, maar ook naar loonexperts. Het is verstandig om een payroll offertes aan te vragen bij een extern bedrijf als je bedrijf niet over de juiste kennis beschikt.

Meer informatie: https://payrollopties.nl/

2019-01-11T15:29:19+01:00

Leave A Comment